IGRZYSKA DZIECI W PIEKARACH ŚLĄSKICH – 1-2 CZERWCA 2019

PUCHAR ŻUBRÓW – MICHAŁOWICE 18 MAJA 2019

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ O MIECZ ZERWIKAPTUR LONGINUSA PODPBIPIĘTY – KRAKÓW 11-12 MAJA 2019

MEMORIAŁ JERZEGO JANIKOWSKIEGO – KATOWICE, 27 KWIETNIA 2019

RYBNIK CUP – 13-14 kKWIETNIA 2019

PUCHAR ŻUBRÓW 2019 – KRZESZOWICE

PUCHAR ŻUBRÓW 2019 – SKAWINA

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ I MEMORIAŁ BOLESŁAWA MIKI – RADLIN 14-15.10.2017

TURNIEJ SZERMIERCZY O PUCHAR MIASTA WADOWICE 30.09.2017

POKAZ SZERMIERKI W SZKOLE W WIĘCŁAWICACH STARYCH

PUCHAR ŻUBRÓW – TURNIEJ MASTERS 2017 W NIEPOŁOMICACH

MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI 2017 I PIKNIK SZERMIERCZY W MUZEUM LOTNICTWA

POKAZ SZERMIERKI – PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA W MICHAŁOWICACH

TRENINGI SZERMIERKI SPORTOWEJ – GRUPY POCZĄTKUJĄCE

ZAWODY SZERMIERCZE

POKAZY W SZKOŁACH

OBOZY TRENINGOWE